koncerti      

    takmičenja

 

          Sadržaj

          S.Binički

          Kolektiv

         Kontakt

 

Muzička škola Stanislav Binički

Deca i muzika su smisao našeg postojanja.
Škole tipa osnovnog muzičkog obrazovanja su prva stepenica kojom se stupa u svet muzike.
I tako već 50 godina škola za osnovno muzičko obrazovanje "Stanislav Binički" u Beogradu, otvorena je svim malim ljubiteljima muzike koji poseduju odgovarajuće sposobnosti za sticanjem muzičke pismenosti, ovladavanjem tehničkim zahtevima instrumenata i razvijanjem estetskog osećaja.
Posebnu pažnju škola posvećuje i onim učenicima kojima muzika neće postati životno opredeljenje. Zato se naročito insistira na razvijanju ljubavi prema muzici, iz koje bi kasnije trebalo da proistekne interesovanje kako za muzička, tako i za sva ostala kulturna zbivanja. Smatramo da bavljenje muzikom u svakoj mladoj ličnosti treba da probudi neizbrisivo osećanje za lepo, umetničko i humano.