MLADI VIRTUOZ 2010
TAKMIČENJE NAJMLAĐIH UČENIKA MUZIČKIH ŠKOLA
 

SATNICA PRIJAVA ŽIRI REZULTATI KONTAKT

KLAVIR :

  PREDKATEGORIJA    I kategorija   III kategorija   II kategorija

GITARA :

  SVE KATEGORIJE

VIOLINA :

  PREDKATEGORIJA i I kategorija  II i III kategorija

VIOLONČELO i KONTRABAS :

  SVE KATEGORIJE

KAMERNA MUZIKA :

  SVE KATEGORIJE

HARMONIKA :

  PREDKATEGORIJA i I kategorija  II i III kategorija

 

MUZIČKE ŠKOLE