VIII TAKMIČENJE MLADIH PIJANISTA - NIŠ, 2004.god.

dan

       
PETAK, 02.04.’04 19h

SALA ŠKOLE

otvaranje takmičenja

- RESITAL- MARIO ANGELOV
SUBOTA,

03.04.’04

vreme nastupa

Prvi i poslednji učenik u grupi

kategorija

vreme nastupa

br.učenika

I kategorija 8,30 -10,30

10,30 -11

11 - 13

br.1 Radojičić Ana

br.14 Čolić Isidora

pauza

br.15 Šaronjić Kris.

br28 Knežević Kosta

 

IV1kategorija

počinje

16 - 18

18 - 18,30

18,30 -20,30

slovom R

br.1 Radivojević Nevena

br.14 Grujić Predrag

pauza

br.15 Desković Marija

br.28.Milenković Emil.

NEDELJA,

04.04.’04

         
I kategorija

 

Predkategorija

8,30 - 11

11 - 12

12 - 13,30

br.29 Kovačev Petar

br.44 Putić Vojislav

pauza

1 - 19

IV1 kategorija

 

IV2 kategorija

16 - 17

17 - 18

18- …

br.29Milovanović An|

br.37Prgonjić Sanja

pauza

 

PONEDELJAK,

05.04.’04

         
II kategorija 8,30 - 11

11 - 11,30

11,30 - 14

1 - 14

pauza

15 - 28

V1 kategorija

 

V2 kategorija

16 - 18,30

18,30 - 19

19 - …

1 - 15

pauza

UTORAK,

06.04.’04

vreme nastupa

br.učenika

kategorija

vreme nastupa

br.učenika

 

III kategorija

9 - 11

11 - 11,30

11,30 - 3,30

br.1 Raičević Nataša

br.9 Arsić Bojana

pauza

br.10 Vasić Irena

br.19. Jovanović Iva

VI1 kategorija

VII1 kategorija

VI2 iVII2kategorija

16 - 18

18 - 18,30

18,30 - 19,30

19,30 - 20

20 - …

1 - 9

pauza

pauza

SREDA,

07.04.’04

         
 

III kategorija

9 - 11

11 - 11,30

11,30 - 13

br.20 Jovanović Katarin

br.29 Matijašević Kris

pauza

br.30 Milenković Jovana

br.35 Pejović Ana

klavirska dua

I kategorija

II kategorija

15 - 16

16 - 16,30

16,30 - 18,30

18,30 - 19

19 - 21

1 - 12

pauza

1 - 13

pauza

14 - 26

ČETVRTAK,

08.04.’04

         
klavirska dua

III kategorija

 

 

IV kategorija

9 - 10,30

10,30 - 11

11- 12

12- 12,30

12,30 - 14

1 - 7

pauza

8 - 11

pauza

 

 

19h

 

zatvaranje

 

takmičenja

 

I kategorija

 

 

 

 

 

 

III kategorija

 

 

 

 

 

 

 

IV kategorija

 

subota

 

 

 

nedelja

 

 

br.1 - Radojičić Ana

br.14 - Čolić Isidora

br.15 - Šaronjić Kristina

br.28 - Knežević Kosta

br.29 - Kovačev Petar

br. 44 - Putić Vojislav

br.1 - Raičević Nataša

br.9 - Arsić Bojana

br.10 - Vasić Irena

br.19 - Jovanović Iva

br.20 - Jovanović Katarina

br.29 - Matijašević Kristina

br. 30 - Milenković Jovana

br. 35 - Pejović Ana

br. 1

br.14

br.15

br.28

br.29

br.36

NS - Isidor Bajić

kandidat - Lazić Tamara(prof. Jelena Simonović ), prijavljen kao III kategorija, godište je za IV kategoriju. Da li to ostaje i ako je tako, doplatiti kotizaciju još 700 dinara.

Nazad