KLAVIR PRETKATEGORIJA i I kategorija

31. 03. 2007.
09.00 - 10.00
1
KANGRGA NIKOLINA
MŠ "V. Lisinski", Beograd
13. 01. 1998. klasa: Vida Milačić
1 D. Čimaroza: Sonata br. 17, d-moll, II stav
2 Kuhlau: Sonatina op. 55, br. 1, C-dur
3 M. Tajčević: Pet minijatura za klavir
2
KNEŽEVIĆ KOMNEN
MŠ "Dr M. Milojević", Kragujevac
18. 04. 1999. klasa: Svetlana Beljčanskaja
1 V. F. Bah: Menuet d-moll
2 D. Čimaroza: Sonata d-moll
3 V. A. Mozart: Menuet F-dur
4 D. Skarlati: Largeto d-moll
5 S. Slonmiskij: Komadići
3
KOSTIĆ ANASTASIJA
MŠ "S. Binički", Leskovac
15. 11. 1998 klasa: Nadica Damadžić
1 Čimaroza: Sonatina br. 1, d-moll
2 Diabeli: Sonatina br. 1, op. 168, F-dur
3 Šopen: Valcer, op. posthum.
4 P. I. Čajkovski: Ševina pesma
4
KRSTIĆ PAVLE
MŠ "Isidor Bajić", Novi Sad
03. 06. 1998. klasa: Ivana Branovački
1 Ž. F. Ramo: Menuet, g-moll
2 J. Hajdn: Sonata, C-dur, Hob XVI/7: I - Allegro moderato
3 A. Morovski: Preludium, c-moll
4 D. Kabalevski: Mala šala
5
KUŠIĆ OBREN
MŠ "Mokranjac", Beograd
19. 02. 1999. klasa: Adela Karasi
1 Ž. F. Ramo: Rondino
2 M. Glinka: Polka
3 E. Hradecki: Mišji rokenrol
4 Majkapar: Mali rondo
5 Che-Hwa Tan: Vetar
6
MAJSTOROVIĆ NES URMIN
MŠ "Davorin Jenko", Beograd
27. 04. 2998. klasa: Vesela Perović
1 J. S. Bah: Menuet d-moll
2 Heler: Etida op. 46, h-moll, br. 11
3 L. van Betoven: Sonatina F-dur, I stav
7
MARINKOVIĆ SABRINA
MŠ "Dr V. Vučković", Beograd
03. 03. 1999. klasa: Svetlana Perić
1 J. S. Bah: Gajde D-dur
2 H. Rodrigo: iz albuma Sesilije Rodrigo: Maria de los Reyes, U stilu hote, Crni Pepo
8
MILETIĆ LUKA
MŠ "Mokranjac", Beograd
07. 02. 1998. klasa: Snežana Milosavljević
1 D. Čimaroza: Sonata br. 5, g-moll
2 A. Diabeli: Sonatina op. 168, br. 4, B-dur, I - Allegro moderato
3 A. Gedike: Pesma op. 6, br. 17
4 S. Prokofjev: "Veče" op. 65
9
MILIĆEVIĆ VALENTINA
OMŠ Grocka
31. 08. 2007. klasa: Nenad Ančić
1 Bah: Poloneza g-moll
2 Gurlit: Etida a-moll
3 Klementi: Sonatina C-dur, I stav
4 Mocart: Allegro B-dur
10
MILOVANOVIĆ MAGDALENA
MŠ "S. Hristić", Kruševac
18. 09. 1998. klasa: Marija Savić
1 D. Skarlati: Menuet, C-dur
2 A. Gedike: Etida, op. 6, br. 5, C-dur
3 J. Šmit: Sonatina, op. 207, br. 2, A-dur, I - Allegretto
4 A. Grečanjinov: Rastanak, op. 98, br. 4, c-moll
5 A. Grečanjinov: Posle bala, op. 98, br. 13, h-moll

31. 03. 2007.
10.00 - 11.00
11
MILOSAVLJEVIĆ MILICA
MŠ "Stanković", Beograd
23. 04. 1998 klasa: Milica Miljanić
1 J. S. Bah: Menuet g-moll
2 L. van Betoven: Sonata G-dur, I stav
3 Majkapar: Melanholični valcer
12
MIRIĆ MARIJA
MŠ "Dr V. Vučković", Beograd
18. 09. 1998. klasa: Ljiljana Felker
1 J. S. Bah: Mizeta D-dur
2 Dijabelli: Sonatina op. 168, br. 4, G-dur
3 Burgmiler: Etida op. 100, br. 8, F-dur
4 Kabalevski: Varijacije op. 51, br. 4, G-Dur
13
MITROVIĆ OLIVERA
MŠ "J, Bandur", Pančevo
01. 10. 1998. klasa: Gabriela Dinić
1 J. S. Bah: Poloneza g-moll
2 A. Gedike: Sonatina C-dur
3 A. Gedike: Ples
4 A. Karamanov: Ptičice
5 A. Nikolajev: Etida
14
MUNĆAN PETAR
MŠ "Jovan Bandur", Pančevo
30. 08. 1999. klasa: Maja Bošković-Novicki
1 I. Berkovič: Etida na Paganinijevu temu
2 A. Koreli: Sarabanda
3 D. Kabalevski: Lake varijacije na temu ruske narodne pesme op. 51, br. 1
4 Koročki: Valcer
15
NEDIĆ DANILO
MŠ "J. Slavenski", Beograd
12. 01. 1998. klasa: Slavica Petrović
1 F. Ramo: Rigodon
2 L. van Betoven: Sonatina F-dur, I stav
3 D. Kabalevski: Etida, Valcer, Stara igra
16
OBRADOVIĆ VASILISA
OMŠ "Josif Marinković", Beograd
30. 06. 1997. Klasa: Maja Koljčicki
1 Bah: Dvoglasna invencija B-dur
2 Mocart: Sonata K. 292, I stav
3 Černi: Etida
4 Burgmiler: Leptir
17
PAVLOVIĆ ANĐELIJA
MŠ "Mokranjac", Beograd
15. 07. 1998. klasa: Jelena Stojiljković-Vranić
1 F. Kupren: "Male komozicije", h-moll
2 K. Černi: Etida op. 849, br. 10, C-dur
3 M. Klementi: Sonatina op. 36, br. 3, C-dur
4 P. I. Čajkovski: Iz "Dečijeg albuma" op. 39 "Ševina pesma", "Jutarnja mollitva"
18
PANTIĆ SARA
MŠ "K. Manojlović", Zemun
08. 03. 1998. klasa: Vojin Milanović
1 J. S. Bah: Menuet g-moll
2 A. Gedike: Sonatina C-dur, I stav
3 Divernoa: Etida br. 17, op. 176
4 H. V. Lumis: Etida a-moll
19
PEROVIĆ TEODORA
MŠ "S. Binički", Beograd
02. 09. 1998. klasa: Ana Milošević Bugarinović
1 C. Majer: Etida g-moll
2 D. Čimaroza: Sonata G-dur
3 Klementi: Sonatina F-dur, op. 36, br. 4, I stav
20
PETRIĆ ANDRIJANA
MŠ "Mokranjac", Beograd
21. 08. 1998. klasa: Margita Drakulović-Meleš
1 D. Skarlati: Arija
2 Ekštajn: Noćna muzika
3 K. Gurlit: Gavota
4 A. Roulej: "U zemlji patuljaka"
5 Ukrajinska narodna pesma
6 T. Saljutinska: "Pastir svira"

31. 03. 2007.
11.00 - 12.00
21
PETROVIĆ BOGDAN
MŠ "S. Hristić", Kruševac
02. 02. 1998. klasa: Ivana Stanojević
1 D. Čimaroza: Sonata d-moll
2 L. van Betoven: Sonatina F-dur, I stav
3 Nekrasov: U šumi
22
PETROVIĆ MILENA
MŠ "S. Hristić", Kruševac
02. 02. 1998. klasa: Ivana Stanojević
1 J. S. Bah: Menuet g-moll
2 J. Vanhal: Sonatina F-dur, I stav
3 V. Nešić: Lutke na čaj partiju
23
RADEVSKI OR E
MŠ Niš
23. 08. 1998. klasa: Vanja Jelić
1 D. Čimaroza: Sonata br. 4, G-dur
2 Bertini: Etida D-dur
3 V. L. Džilok: "Letnja oluja", "Zmajev let"
4 Mozart: Sonatina C-dur, I stav
24
RAJKOVIĆ IVANA
OMŠ "V. Đorđević", Beograd
05. 07. 1998. klasa: Marjanović Biljana
1 J. S. Bah: Menuet G-dur
2 Klementi: Sonatina C-dur, I stav
3 Čajkovski: Nova lutka
25
RAOS ALEKSANDAR
MŠ Niš
20. 03. 1998. klasa: Ksenija Vukić
1 J. S. Bah: Mali preludijum d-moll
2 M. Klementi: Sonatina op. 36, br. 3, C-dur, I stav
3 K. Slavicki: Etida
26
STANKOVIĆ ISIDORA
MŠ "V. Lisinski", Beograd
11. 04. 1999. klasa: Marina Kostić
1 Ž. F. Ramo: Rigadon E-dur
2 Nekrasov: Sonatina e-moll
3 Grečaninov: Staklene perle op. 123, br. 1, "Jutro"
27
STOJANOVIĆ MIMA
MŠ "S. Binički", Beograd
03. 09. 1998. klasa: Loreta Soldat
1 K. F. E. Bah: Mala fantazija d-moll, Allegro assai
2 L. van Betoven: Sonatina F-dur, I - Allegro assai
3 V. Džilok: Skica jeseni
28
STOJILJKOVIĆ NIKOLA
MŠ "S. Binički", Leskovac
17. 06. 1998. klasa: Kostić Ivana
1 J. S. Bah: Menuet d-moll-Moderato
2 T. Haslinger: Sonatina C-dur, I - Allegro non tanto
3 V. Gillluk-L. Petrović: Skica jeseni, h-moll - Moving subtly
4 J. FerrI - L. Petrović: Španska serenada, a-moll - Comodo
29
TOPALOVIĆ VARJA
MŠ "V. Lisinski", Beograd
18. 01. 1998. klasa: Mirjana Đorđević
1 Hendl: Menuet a-moll
2 Lešgorn: Etida d-moll
3 Ljubarski: Varijacije g-moll
30
TORBICA LAZAR
MŠ "M. Vukdragović", Šabac
28. 06. 1999. klasa: Helena Davidović
1 G. F. Teleman: Pesma
2 T. Haslinger: Sonatina C-dur, I - Allegro moderato
3 J. F. Ramo: Kukavica
4 V. Milanković: Sat otkucava

31. 03. 2007.
12.00 - 13.00
31
CVETKOVIĆ ANĐELA
MŠ "Dr M. Milojević", Kragujevac
08. 10. 1998. klasa: Natalija Tomić
1 J. S. Bah: Mali preludijum
2 Černi: Etida br. 5, C-dur, op. 299
3 Djubjuk: Varijacije na rusku pesmu
4 List: Valcer
32
ŠUCIĆ NATAŠA
MŠ "S. Mokranjac", Negotin
06. 10. 1999. klasa: Jurij Kirejčuk
1 Ž. F. Ramo: Menuet a-moll
2 L. van Betoven: Sonatina, G-dur, I - Moderato
3 V. Hodoš: Bumbar
4 I. Stribog: Valcer petlića
33
ARANĐELOVIĆ DOROTEJA
MŠ "S. Binički", Leskovac
28. 09. 1999. klasa: Vesna Baljozović
1 J. S. Bah: Menuet G-dur
2 T. Haslinger: Sonatina C-dur, I stav
3 Gurlit: Šala d-moll; Sanjarenje g-moll
34
ARANĐELOVIĆ LUKA
MŠ Niš
06. 02. 1998. klasa: Nataša Petrović
1 Ramo: Menuet g-moll
2 K. Černi: Etida F-dur
3 Šuman: "Prva žalost"
35
ATELJEVIĆ TEODORA
MŠ "S. Hristić", Kruševac
16. 03. 1998. klasa: Irina Miljković
1 F. Kupren: Kukavice (h-moll)
2 I. Berkovič: Etida e-moll
3 L. van Betoven: Sonatina G-dur, I i II stav
4 V. Gavrilin: Igrajući sat na tornju
36
BAKIĆ JELENA
MŠ "Petar Konjović", Užice
07. 04. 1999. klasa: Milica Župić
1 J. S. Bah: Menuet g-moll
2 H. Lemoine: Etida op. 37, br. 26, C-dur
3 D. Šostakovič: Uspavanka
37
BERAKOVIĆ DUNJA
MŠ "K. Manojlović", Zemun
11. 09. 1999. klasa: Olga Malević orđević
1 J. S. Bah: Menuet g-moll
2 A. Gedike: Etida d-moll
3 Haslinger: Sonatina C-dur, I stav
4 Palmer: Fandango
38
BIŽIĆ LJILJANA
OMŠ "J. Marinković", Vršac
24. 06. 1998. klasa: Felker Ljiljana
1 F. Burgmiler: etida F-dur, br. 17
2 J. S. Bah: Menuet e-moll
3 M. Klementi: Sonatina G-dur, op. 36, br. 6, I - Allegretto
4 F. Kulau: Varijacije F-dur
39
BOŽIĆ TIHOMIR
MŠ "Isidor Bajić", Novi Sad
06. 05. 1998. Klasa: Biljana Dabić
1 Ž. F. Ramo: Menuet g-moll
2 V. A. Mocart: Sonatina C-dur, Allegro
3 F. Bertini: Etida op. 29, br. 24, fis-moll
4 F. Šopen: Poloneza op. posth, B-dur
40
VUJIČIĆ PETAR
OMŠ "V. orđević", Beograd
28. 11. 1998. klasa: Marjanović Biljana
1 J. S. Bah: Menuet G-dur
2 Betoven: Sonatina G-dur, I stav
3 Stojanov: Varijacije na temu D. Hristova, h-moll
1. 03. 2007.
13.00 - 14.1541
VUKMANOVIĆ JANA
MŠ "Stanislav Binički" Beograd
12. 01. 1998. klasa: Vesna Milivojević
1 J. S. Bah: Menuet g-moll
2 Fr. Kulau: Sonatina G-dur, op. 55, br. 2
3 Burgmiler: Tarantela d-moll
42
VUKOVIĆ IVA
MŠ "Dr V. Vučković",Čačak
29. 03. 2000. klasa: Magdalena Popović
1 Skarlati: Menuet c-moll
2 Ljubarski: Varijacije g-moll
3 Majkapar: Leptirić
43
VUKOVIĆ MILICA
MŠ "J. Slavenski", Beograd
14. 01. 1998. klasa: Olivera Prijić
1 J. S. Bah: Menuet G-dur
2 F. Šmit: Sonatina A-dur, I stav
3 H. Bertini: Etida op. 29, br. 16, e-moll
4 M. Živković: Dafina moma
44
GAKOVIĆ MINA
OMŠ "Josif Marinković", Beograd
03. 06. 1998. Klasa: Maja Koljčicki
1 J. S. Bah: Mali preludijum g-moll
2 Diabeli: Sonatina u F-duru
3 Lešhorn: Etida
45
GOTOVČEVIĆ ISIDORA
MŠ "V. Lisinski", Beograd
16. 03. 1999. klasa: Sofija Mladenović
1 D. Čimaroza: Sonata d-moll
2 J. Šmit: Sonatina A-dur, I - Allegretto
3 S. Majkapar: Sirotka, Valcer, Skercino
46
GOVEDARICA ARSENIJE
MŠ "Isidor Bajić", Novi Sad
02. 06. 1998. klasa: Gordana Vasin
1 J. S. Bah: Dvoglasna invencija br. 8, F-dur
2 Burgmiler: Arabeska
3 F. Šopen: Valcer a-moll, op. posth.
4 Kabalevski: Rondo-Tokata
47
GRIJAK JELENA
MŠ "K. Manojlović", Zemun
29. 03. 1998. klasa: Katarina Inhof
1 T. Haslinger: Sonatina C-dur, I - Allegro moderato
2 J. S. Bah: Menuet d-moll
3 Lemoine: Etida br. 22, op. 37, e-moll
48
DAMJANOV IVANA
MŠ "J. Marinković", Zrenjanin
22. 04. 1999. klasa: Dijana BugarskI - Miškeljin
1 J. S. Bah: Mali preludium D-dur br. 4, (iz 12 malih preludiuma)
2 H. Bertini: Etida br. 7, op. 100, F-dur
3 D. Kabalevski: Lake varijacije (Tokata) D-dur
49
IKIĆ MARIJA
MŠ "S. Binički", Beograd
27. 03. 1998. klasa: Tatjana orđević
1 C. Majer: Etida g-moll
2 D. Čimaroza: Sonata G-dur
3 Klementi: Sonatina F-dur, op. 36, br. 4, I stav, Con spirito
50
ZLATKOVIĆ ALEKSA
MŠ Niš
09. 09. 1998. klasa: Suzana Novaković
1 Hendl: Gavota G-dur
2 A. Fijarkovski: Kaljinka
3 Džilok: Morski pejzaž
51
ZUKANOVIĆ JOVANA
MŠ "K. Manojlović", Zemun
06. 09. 1998. klasa: Lidija Glavić-Kovačevski
1 J. S. Bah: Menuet G-dur
2 L. van Betoven: Sonatina G-dur, I stav
3 J. F. Burgmiler: Tuga op. 100, br. 16, g-moll
4 J. F. Burgmiler: Arabeska op. 100, br. 2, a-moll
52
JANKOVIĆ ALEKSA
MŠ "Davorin Jenko", Beograd
01. 07. 1998. klasa: Julija Cvitkovac
1 Lešhorn: Etida u d-mollu
2 J. S. Bah: Menuet u G-duru
3 L. van Betoven: Za Elizu

KLAVIR I kategorija

26. 03. 2007.
09.30 - 10.30
1
KARAJIĆ ĐURĐIJA
MŠ "J. Slavenski", Beograd
03. 06. 1996. klasa: Vesna Čarapić-Ćatović
1 A. Aleksandrov: Etida F-dur, Allegretto
2 J. S. Bah: Mali preludijum c-moll
3 D. Šostakovič: Igra D-dur
4 M. Klementi: Sonatina C-dur, op. 36, br. 3, I - Spiritoso
2
KASA ŽUŽANA
OMŠ "S. Mokranjac", Senta
05. 02. 1997. klasa: Junuku Ildiko
1 Čimaroza: Sonata g-moll
2 Hajdn: Sonata br. 7, D-dur, I stav
3 Behrens: Etida a-moll
4 Bartok: 3 dečje pesme iz ciklusa "Za decu"
3
KNEŽEVIĆ BALŠA
MŠ "Dr M. Milojević", Kragujevac
07. 09. 1997. klasa: Svetlana Beljčanskaja
1 P. I. Čajkovski: Valcer Es-dur
2 D. Čimaroza: sonata br. 12 G-dur
3 G. F. Hendl: Kuranta F-dur
4 Šite: Etida A-dur
4
KNEŽEVIĆ TEODORA
MŠ "Petar Konjović", Užice
15. 04. 1996. klasa: Milica Župić
1 J. S. Bah: Dvoglasna invencija C-dur
2 K. Černi: Etida op. 849, br. 21, B-dur
3 J. Hajdn: Sonata D-dur HOB XVI/4, I stav
4 C. Frank: Ples, Mali komad
5
KOSANOVIĆ JOVANA
MŠ "P. Konjović", Sombor
14. 11. 1997. klasa: Arleta Štrangarić
1 J. S. Bah: Mal preludium (6 težih), br. 4 u D-duru
2 M. Klementi: Sonatina op. 36, br. 3 u C-duru, I stav
3 Bertini op. 100: Etida u G-duru
4 V. Džilok: "Zimska idila", "Oproštaj", "Kolibri", "Letnja oluja"
6
KOSTADINOVIĆ TIJANA
MŠ "Dr M. Milojević", Kragujevac
06. 02. 1997. klasa: Sanja Pantović
1 D. Čimaroza: Sonatina d-moll
2 Gedike: Sonatina C-dur, i stav
3 Heler: Etida op. 45, br. 2, a-moll
4 Džilok: "Mesečina" i "Mandarinova povorka"
7
KRASIĆ MINA
MŠ "K. Stanković", Prokuplje
06. 03. 1996. klasa: Nada Stefanović
1 J. S. Bah: Mali preludijum, g-moll, Moderato
2 H. Lemoine: Etida e-moll, op. 37, Allegreto guasi Andantino
3 M. Clementi: Sonatina C-dur, op. 36, br. 3, Spiritoso
4 Marjana Mitrović Stepanović: Kamila
6. 03. 2007.
0.30 - 11.308
LAZIĆ ANA
MŠ "Dr M. Milojević", Kragujevac
01. 10. 1997. klasa: Svetlana Beljčanskaja
1 J. S. Bah: Mali preludijum f-dur
2 L. van Betoven: Sonatina G-dur, I i II stav
3 Lemoan: Etida br. 23
4 Prokofjev: Marš G-dur
9
LOZANIĆ NELI
MŠ "Stanković", Beograd
13. 12. 1996. klasa: Natalija Srbljanović
1 J. S. Bah: Menuet G-dur
2 Betoven: Sonatina G-dur, I stav
3 Majkapar: Uspavanka, Es-dur
4 Černi: Etida C-dur
10
LJUBIĆ MAJA
OMŠ "Petar Ilić", Aranđelovac
23. 06. 1996. klasa: Mladen Petrović
1 Šite: Etida br. 7 A-dur
2 J. S. Bah: Mali preludijum br. 2, c-moll
3 J. Hajdn: Sonatina G-dur, I stav, Allegro
4 P. I. Čajkovski: Ševina pesma
11
MANDIĆ NIKOLA
MŠ "Dr M. Milojević", Kragujevac
17. 05. 1997. klasa: Snežana Račić
1 J. S. Bah: Mali preludijum br. 3, d-moll
2 Klementi: Sonatina, op. 36, br. 4, F-dur, I stav
3 Šite: Etida a -moll, br. 2
4 F. Šopen: Mazurka op. 7, br. 1, B-dur
12
MANDIĆ OLGA
MŠ "I. Bajić", Novi Sad
13. 12. 1996. Klasa: Biljana Dabić
1 J. S. Bah: Fugeta c-moll, BWV 961
2 K. Černi: Etida op. 849, br. 15, E-dur
3 J. Hajdn: Sonata HOB. XVI / 10, C-dur, I - Andante
4 F. Šopen: Valcer op. 70. br. 1, Ges-dur
13
MARKOVIĆ MILICA
MŠ "S. Hristić", Kruševac
16. 03. 1996. klasa: Marija Savić
1 J. S. Bah: Menuet, g-moll
2 H. Lemoan: Etida, op. 37, br. 37, C-dur
3 L. van Betoven: Sonatina, G-dur, I - Moderato
4 P. I. Čajkovski: Ševina pesma, op. 39, G-dur
14
MARTINOVIĆ JOVANA
MŠ "Petar ilić", Aranđelovac
09. 02. 2007. klasa: Ivana Vukosavljev
1 J. S. Bah: Dvoglasna invencija br. 14, B-dur
2 V. A. Mozart: Sonata K. 545, br. 1, C-dur, I - Allegro
3 K. Černi: Etida, op. 299, br. 11, C-dur, Presto
4 F. Šopen: Mazurka, op. 7, br. 2

6. 03. 2007.
11.30 - 12.30
15
MILANOVIĆ KOSTA
MŠ "I. Bajić", Novi Sad
24. 06. 1996. klasa: Rašković Aleksandar
1 J. S. Bah: Mali Preludijum br. 7, e-moll
2 J. Hajdn: Sonata br. 4, D-dur, HOBXVI/4: I - Allegro moderato
3 K. Černi: Etida, A-dur
4 S. Majkapar: Varijacije na rusku temu, op. 8, br. 14
16
MILANOVIĆ LANA
MŠ "Stanković", Beograd
25. 11. 1996. klasa: Čedomir Marjanović
1 J. S. Bah: Marš Es-dur
2 Diabeli: Sonatina F-dur, I - Allegro moderato
3 H. Lemoine: Etida br. 50, Es-dur, Nemirni trenutak, Polka
17
MILIJANOVIĆ STEVAN
ŠOMO "Dr V. Vučković",Čačak
17. 06. 1996. klasa: Magdalena Popović
1 Čimaroza: Sonata, G-dur
2 Černi: Etida, op. 299, br. 10, F-dur
3 Hajdn: Sonata, D-dur, I stav
4 Glinka: Varijacije a-moll
18
MILISAVLJEVIĆ LAURA
MŠ "I. Bajić Novi" Sad
26. 03. 1997. klasa: Edit Miavec
1 Ž. F. Ramo: Žiga - Rondo
2 J. Hajdn: Sonata G-dur, HOB. XVI/G1, I stav
3 S. Tarengi: Strašna priča, Ples marioneta
4 A. Šite: Etida a-moll
19
MILIĆ MILAN
MŠ "Mokranjac", Beograd
02. 01. 1996. klasa: Snežana Milosavljević
1 S. Heler: Etida op. 47, br. 14, g-moll
2 D. Čimaroza: Sonatina br. 15, c-moll
3 F. Kulau: Sonatina op. 20, br. 2, G-dur, I - Allegro
4 F. List: "Pusta"
20
MILOVANOVIĆ ANDREJA
OMŠ"J. Marinković", Beograd
22. 02. 1996. Klasa: Jelena Popović
1 J. S. Bah: Dvoglasne invencije br. 14, B-dur
2 H. Berens: Etide op. 61, br. 24, C-dur
3 J. Hajdn: Sonata e-moll, I - Presto
4 J. Turina: Okolina Granade
21
MILOSAVLJEVIĆ NENAD
MŠ "J. Slavenski", Beograd
23. 04. 1997. klasa: Jelena Gostović
1 J. S. Bah: Menuet g-moll, br. 2
2 L. van Betoven: Sonatina F-dur, I stav
3 F. Burgmiler: Etida op. 100, br. 14, G-dur "Stirijski valcer"
4 V. L. Džilok: Serenada, Fantomski jahač

26. 03. 2007.
12.30 - 14.00
22
MITIĆ HRISTINA
MŠ "D. Jenko", Beograd
24. 08. 1996. klasa: Vesela Perović
1 J. S. Bah: Preludium D-moll, BWV 940
2 V. A. Mocart: Bečka sonatina A-dur I stav
3 Heler: Etida op. 46 H-moll, br. 11
4 L. M. Škerjanc: Svita (Stavovi: Zimska, Sunčana, Prolećna, Serenada, Vihorna)
23
MIRONOVIĆ UNA
MŠ "J. Marinković", Zrenjanin
20. 02. 1996. klasa: Marieta Gigić
1 J. S. Bah: Mali preludijum br. 3, c-moll (12/3)
2 A. Diabeli: Sonatina G-dur, I - Allegro moderato
3 J. F. Burgmiler: Etida op. 100, br. 25
4 E. Satie: "Gnossienne" (1890) a-moll, Lento
24
MIHAJLOVIĆ AN ELA
MŠ "K. Manojlović", Zemun
30. 07. 1997. klasa: Katarina Inhof
1 J. S. Bah: Mali preludijum d-moll, br. 3
2 K. Černi: op. 849 etida br. 14, A-dur
3 M. Clementi: Sonatina C-dur, I stav, op. 36, br. 3
4 J. W. Scihtum: Tema sa varijacijama na rodjendansku pesmu
25
MIHAJLOVIĆ RADOVAN
MŠ "J. Marinković" Zrenjanin
11. 03. 1997. klasa: Danijela Radaković-Derikrava
1 H. Lemoan: Etida op. 37, br. 25, F-dur
2 J. S. Bah: Marš D-dur
3 T. Haslinger: Sonatina C-dur, I - Allegro moderato
4 V. L. Džilok: "Veštičina Mačka", "Morski prizor"
26
MLADENOVIĆ MITRA
MŠ "S. Hristić", Kruševac
04. 07. 1996. klasa: Ksenija Bradić Veljović
1 J. S. Bah: Menuet G-dur
2 L. van Betoven: Sonatina G-dur, I stav
3 K. Černi: Etida G-dur
27
NESTOROVIĆ JOVANA
OMŠ "P. Konjović", Beograd
13. 05. 1996. klasa: Dragana Pavlović
1 Divernoa: Etida op. 176, br. 25, F-dur
2 Benda: Sonatina a-moll
3 Čimaroza: Sonata C-dur
4 Kabalevski: Klovnovi
28
NIKOLIĆ NEVENA
MŠ "Stanković", Beograd
23. 03. 1996. klasa: Čedomir Marjanović
1 J. S. Bah: Mali preludium c-moll
2 V. A. Mocart: Bečka sonatina br. 6, C-dur, I stav
3 L. Kohler: Etida op. 242, br. 4, C-dur
4 E. Grig: Ples vila
29
NIKOLIĆ SOFIJA
MŠ "M. Vukdragović", Šabac
04. 07. 1997. klasa: Jelena Popović
1 J. S. Bah: Menuet g-moll
2 A. Dijabeli: Sonatina, op. 168, br. 1, F-dur, I - Moderato cantabile
3 K. Černi: Etida, op. 849, br. 26, g-moll
4 K. Miletkov: Iz zbirke "Muzička kutija": Balerina i olovni vojnik, Na morskom dnu, Sećanje na more
30
OSTOJIĆ ANA
ŠOMO Kula
28. 02. 1996 klasa: Snežana Gavranov
1 O. Piterson: Džez etida br. 1, c-moll
2 J. S. Bah: Preludijum d-moll
3 J. Hajdn: Sonatina F-dur, I stav
4 J. Bandur: Tužna reka
31
PAVLOVA MARGARITA
MŠ "Stanković", Beograd
28. 01. 1997. klasa: Natalija Srbljanović
1 J. S. Bah: Mali preludium d-moll
2 Hajdn: Sonata A-dur, I stav
3 Černi: Etida op. 299, E-dur
4 Šopen: Mazurka g-moll
32
PAVLOVIĆ IVANA
MŠ "V. Lisinski", Beograd
09. 05. 1997. klasa: Danilo Mitrović
1 H. Lemon: Etida e-moll
2 J. S. Bah: Mizet D-dur
3 L. van Betoven: Sonatina F-dur, I stav
4 Džilok: Skica jeseni, Dajanin izvor

6. 03. 2007.
6.00 - 17.00
33
PAVLOVIĆ SARA
OMŠ "Vladimir Đorđević", Beograd
09. 01. 1996. klasa: Ljubinka Plazinić
1 Bah: Dvoglasna invencija, E-dur, br. 6
2 Hajdn: Sonata HOB. XVI/12, A-dur, I st.
3 Ravina: Etida op. 50, h-moll
4 Glinka: Varijacije a-moll
34
PALUROVIĆ SOFIJA
MŠ "I. Bajić", Novi Sad
10. 07. 1997. klasa: Tatjana Vukmanović
1 D. Čimaroza: Sonata A-dur
2 J. Hajdn: Sonatina G-dur, I - Allegro
3 M. Paraladze: Etida E-dur "U cirkusu"
4 J. Šurovski: Tema sa varijacijama
35
PANTELIĆ MARIJA
MŠ "Dr V. Vučković", Beograd
23. 06. 1996. klasa: Svetlana Kukolj
1 J. S. Bah: Mali preludijum a-moll
2 J. Hajdn: Sonata G-dur, I stav
3 K. Černi: Etida op. 299, br. 6, F-dur
4 Martinu: Kolombina pleše
36
PAĆEREK REKA
MŠ B. Topola
19. 04. 1996. klasa: Čeke Andraš
1 G. F. Hendl: Allemanda g-moll
2 J. Hajdn: Sonata C-dur, HOB. XVI/10
3 Martinu: I thnik I should go to sleep now; Why shouldn't we play, soldiers?
4 Burgmuller: Etida op. 100, Ballada
37
PEKOVIĆ BOJANA
MŠ "S. Mokranjac" Kraljevo
11. 03. 1997. klasa: Tatjana Jakovljević
1 D. Čimaroza: Sonata br. 5, g-moll
2 A. Hačaturjan: Etida
3 V. A. Mocart: Sonata C-dur, K. 545, I - Allegro
4 R. Belafronte: San i Polka
38
TIJANA PERINČIĆ
MŠ "S. Binički", Beograd
27. 09. 1996. klasa: Ninja Crnojević
1 J. S. Bah: Mali preludijum c-moll
2 H. Bertini: Etida, op. 29, br. 4, c-moll
3 A. Diabeli: Sonatina, op. 168, br. 2, G-dur, I stav, Allegro moderato
4 J. Fild: Nokturno B-dur, Cantabile, assai lento
39
PEROVIĆ PETRA
MŠ Niš
21. 06. 1997. klasa: Vanja Jelić
1 D. Čimaroza: Sonata br. 2, B-dur
2 M. Clementi: Sonatina op. 36, br. 3, C-dur
3 K. Černi: Etida op. 299, C-dur
4 Lak: Tarantela a-moll
6. 03. 2007.
7.00 - 18.0040
PEJČIĆ NEVENA
MŠ Subotica
16. 05. 1996. klasa: Kunjova Julija
1 J. S. Bah: Mali preludijum D-dur
2 V. A. Mocart: Sonata C-dur, K. 525, I stav
3 Šostakovič: Valcer-šala
4 Černi: Etida C-dur, op. 299, br. 1
41
PRIBIĆ STAŠA
MŠ" Dr V. Vučković", Beograd
05. 02. 1996. klasa: Olga Dinić-Mamula
1 J. S. Bah: Mali preludijum br. 3, d-moll
2 J. Hajdn: Sonata HOB XVI/4, D-dur, I stav
3 P. Schytte: Etida E-dur
4 F. Šopen: Valcer a-moll, op. posth.
42
PROKIĆ KRISTINA
MŠ "K. Manojlović", Zemun
17. 05. 1996. klasa: Željka Simanović
1 J. S. Bah: Poloneza g-moll
2 A. Diabeli: Sonatina F-dur I, II, III st. Moderato cantabile, Andante cantabile, Allegretto
3 A. Lemoine: Etida C-dur, op. 37, br. 37
4 V. A. Mocart: Hleb s' puterom
43
RADIĆ VIKTOR
MŠ "I. Bajić", Novi Sad
16. 01. 1996. klasa: Srđan Dalagija
1 G. F. Hendl: Svita G-dur. Preludijum
2 H. Bertini: Etida op. 29, br. 11 fis-moll
3 J. Hajdn: Sonata, C-dur, hob. XVI/1, I - Allegro
4 R. Šuman: Fantastični ples, op. 124
44
RADOVANOVIĆ IVANA
ŠOMO "Božidar Trudić" S. Palanka
04. 10. 1997. klasa: Danica Albijanić-Stojanović
1 J. S. Bah: Mizet D-dur
2 A. Diabeli: Sonatina, I stav, F-dur
3 Biljana Krstić: Etida "Čudesni prsti"
4 F. Šopen: Prelidi op. 28, br. 7, A-dur; br. 4, a-moll
45
RADOVANOVIĆ TAMARA
MŠ "V. Lisinski", Beograd
31. 07. 1996. klasa: Sofija Mladenović
1 H. Berens: Etida op. 61, br. 15, a-moll
2 J. S. Bah: mali preludijum br. 4, D-dur
3 D. F. Kulau: Sonatina op. 55, br. 3, C-dur, I - Allegro con spirito
4 D. Kabalevski: Varijacije na slovačku narodnu pesmu op. 51, br. 3, d-moll
46
REBIĆ MIRJANA
MŠ "I. Bajić", Novi Sad
22. 11. 1996. klasa: Aleksandar Rašković
1 Ž. F. Ramo: Menuet g-moll
2 J. Hajdn: Sonata br. 12, C-dur, HOBXVI/10: I - Moderato
3 A. Ledik: Etida, C-dur
4 V. L. Džilok: Lirski komadI - izbor

26. 03. 2007.
18.00 - 19.00
47
RISTIĆ SONJA
MŠ "J. Slavenski", Beograd
03. 04. 1997. klasa: Milena Mitić
1 J. S. Bah: Menuet g-moll
2 M. Klementi: Sonatina C-dur, op. 36, br. 3, I stav
3 K. Černi: Etida C-dur, op. 849, br. 5
4 V. L. Džilok: Napuštena balska dvorana; Morksa vila; Jesenja pesma; Morski pejzaž
48
SAVKIĆ JANA
MŠ "Dr V. Vučković", Beograd
19. 03. 1996. klasa: Jovana Lončarić Krajinović
1 J. S. Bah: Mali preludijum br. 3, c-moll
2 V. A. Mocart: Bečka sonatina br. 6, C-dur
3 H. Bertini: etida g-moll, op. 29
4 A. Grečaninov: Žalost
49
SAVOVIC SARA
OMŠ "K. Stanković", Trstenik
09. 04. 1996. klasa: Snežana Miletić
1 J. S. Bah: Poloneza g-moll
2 K. Černi: Etida f-moll, op. 299
3 W. A Mozart: Sonata br. 10, C-dur, I stav
4 Ž. Galon: Balerina
50
SIMIĆ VELJKO
OMŠ "M. Živković ", Paraćin
27. 12. 1996. klasa: Jugoslav Simić
1 J. S. Bah: Poloneza g-moll
2 K. Černi: Etida f-moll, op. 299
3 W. A Mozart: Sonata br. 10, C-dur, I stav
4 Ž. Galon: Balerina
51
SIMIĆ LENA
MŠ "Mokranjac", Beograd
18. 06. 1997. klasa: Jelena Stojiljković-Vranić
1 H. Bertini: Etida op. 166, br. 6, G-dur
2 G. F. Hendl: Čakona G-dur
3 M. Klementi: Sonatina op. 36, br. 2, G-dur, I - Allegreto
4 V. Džilok: Lirski komadi: "Zimska scena, Vilin konjic, Morske dubine, Dijanin izvor, Kolibri"
52
SIMONOVIĆ ANDREA
MŠ "S. Binički", Beograd
07. 03. 1997. klasa: Ksenija Šijan
1 J. S. Bah: Mali preludijum D-dur
2 J. Hajdn: Sonata C-dur, I - alegro
3 G. Ravina: Etida a-moll, op. 50, br. 50
4 Berkovič: varijacije na temu ruske narodne pesme
53
STANIĆ UNA
MŠ "S. Binički", Beograd
13. 12. 1997. klasa: Maja avramović
1 J. S. Bach: Mali preludijum c-moll
2 K. Černi: Etida op. 849, br. 26, g-moll
3 Fr. Kulau: Sonatina op. 55. br. 3, C-dur, I stav
4 Kabalevski: Sonata op. 13, br. 1, C-dur, I stav

26. 03. 2007.
19.00 - 20.00
54
STANKOVIĆ ALEKSANDAR
MŠ "D. Jenko", Beograd
12. 02. 1996. klasa: Zoran Gavrilović
1 Bertini: Etida op. 100, br. 19, C-moll
2 J. S. Bah: Dvoglasna invencija br. 1, C-dur
3 J. Hajdn: Sonata F-dur, XVI - 23, I stav, Allegro moderato
55
STANKOVIĆ ANASTASIJA
MŠ "K. Manojlović", Zemun
26. 11. 1997. klasa: Tanja Jablanović
1 J. S. Bah: Menuet G-dur
2 H. Lemoan: Etida op. 37, br. 23, G-dur
3 M. Klementi: Sonatina op. 36, br. 3, C-dur
4 P. I. Čajkovski: Ševina pesma op. 39, G-dur
56
STANKOVIĆ AN ELA
MŠ "V. Lisinski", Beograd
13. 03. 1997. klasa: Marina Kostić
1 J. S. Bah: Menuet G-dur
2 Burgmuler: Etida op. 100/24, G-dur, Lastavica
3 J. Hajdn: Sonatina G-dur, I stav
4 M. Sidke: Polka D-dur
57
STANKOVIĆ SANJA
MŠ "Mokranjac", Beograd
29. 10. 1996. klasa: Željka Vorkapić
1 J. S. Bah: Male kompozicije, g-moll, br. 2, Menuet
2 J. Dusek: Sonatina G-dur, I - Allegro non tanto
3 A. Gedike: IV, br. 17, "Ples"
4 A. Lemoan: Etoda op. 37, br. 16, G-dur
58
STEVANOVIĆ LUNA
MŠ "Dr V. Vučković", Beograd
19. 03. 1997. klasa: Marina Jakovljević
1 W. F. Bah: Air
2 L. van Betoven: Sonatina G-dur, I stav
3 Šite: Etida B-dur
4 Berkovič: Varijacije a-moll
59
STEVANOVIĆ NA A
MŠ "S. Binički", Leskovac
14. 08. 1997 klasa: Nadica Damadžić
1 J. F. Ramo: Menuet, g-moll
2 Kulau: Sonatina G-dur, I stav
3 S. Majkapar: Varijacije na rusku temu, f-moll
60
STEKIĆ ANĐELA
MŠ "V. Lisinski", Beograd
07. 06. 1996. klasa: Vladimir Popović
1 J. S. Bah: Mali preludijum, c-moll
2 J. Hajdn: Sonata HOB. XVI No. 27, G-dur, I - Allegro con brio
3 Heller: Etida op. 47, C-dur
4 K. Debisi: "Mali crnac"

27. 03. 2007.
09.30 - 10.30
61
STOJILJKOVIĆ KOSTA
MŠ "K. Manojlović", Zemun
29. 11. 1996. klasa: Irena Oparov-Dobrila
1 J. S. Bah: Mali preludium d-moll
2 K. Černi: op. 299, br. 14, F-dur
3 Hajdn: D-dur sonata I stav
4 Kabalevski: Varijacije na ukrajinsku narodnu pesmu G-dur
62
STOJŠIĆ TEA
MŠ "I. Bajić", Novi Sad
24. 11. 1997. klasa: Tatjana Vukmanović
1 Ž. B. Lili: Svita e-moll, Alemanda
2 V. A. Mocart: Sonata za klavir, C-dur K. 545, I - Allegro
3 E. Grig: Poetične slike br. 1, 4 i 6
4 D. Kabalevski: Etida a-moll
63
STUPAVSKI MAREK
MŠ "I. Bajić", Novi Sad
25. 06. 1996. klasa: Vera Hofman Momčilović
1 Ž. F. Ramo: Žiga-Rondo
2 J. Hajdn: Sonata-Partita B-dur, HOB XVI/2, I stav
3 T. Lak: Etida a-moll
4 R. Šuman: Fantastični ples
64
TEODOROVIĆ ANA
MŠ "M. Vukdragović", Šabac
07. 04. 1997. klasa: Sonja Živković
1 J. S. Bah: Menuet g-moll
2 A. Raičev: Etida G-dur
3 M. Klementi: Sonatina op. 36, br. 2, G-dur I stav
4 J. S. Šurovski: Šarmanka (vergl) a-moll, Igra g-moll
65
TEŠIĆ STEFAN
MŠ "V. Lisinski", Beograd
14. 06. 1996. klasa: Danilo Mitrović
1 Heller: Etida, g-moll, op. 45
2 J. S. Bah: Mali preludijum c-moll
3 Klementi: Sonatina C-dur, I stav
4 D. Kabalevski: Novela op. 27, d-moll; Tokatina op. 27, a-moll
66
TOJČIĆ ANJA
MŠ "Dr V. Vučković", Beograd
27. 02. 1996. klasa: Olga Dinić-Mamula
1 J. S. Bah: Mali preludijum br. 2, c-moll
2 J. Hajdn: Sonatina HOB XVI/1, C-dur, I stav
3 S. Heller: Etida op. 46, br. 6, G-dur
4 L. van Betoven: Za Elizu
67
TOMIĆ ANA
OMŠ "J. Marinković", Beograd
09. 02. 1997. Klasa: Jasmina Čolić
1 J. S. Bah: Marš D-dur, iz Malih kompozicija za klavir
2 M. Klementi: Sonatina op. 36, br. 3, C-dur, I stav
3 F. Šopen: Poloneza op. posth. g-moll
4 K. Černi: Etida op. 849, g-moll
27. 03. 2007.
10.30 - 11.3068
TOMAŠEVIĆ ALEKSANDRA
MŠ "Isdor Bajić" Novi Sad
12. 05. 1997 klasa: Srđan Dalagija
1 F. Burgmiler: Etida op. 100, br. 21, G-dur
2 J. S. Bah: 12 malih preludijuma, br. 10, g-moll
3 L. van Betoven: Sonatina, F-dur, I - Allegro assai
4 M. Šmic: Elegija; Miki Maus
69
TULIĆ NA A
MŠ "Mokranjac", Beograd
04. 04. 1997. klasa: Katarina Šandorov
1 J. Hajdn: Sonata G-dur, I - Allegro
2 H. Bertini: Etida op. 100, br. 16, G-dur
3 J. S. Bah: Dvoglasne invencija br. 4, d-moll
4 F. Šopen: Valcer a moll, op. posth.
70
ĆIRIĆ DOROTEJA
MŠ "J. Marinković", Zrenjanin
30. 10. 1997. klasa: Marieta Gigić
1 J. S. Bah: Mali preludijum br. 2, c-moll ( 6/2)
2 A. Diabeli. Sonatina C-dur, I stav, moderato
3 J. F. Burgmiler: Etida op. 100, br. 5
4 R. Glier: Prelid op. 43, br. 1, Des-dur
71
ĆIRIĆ DUŠKO
OMŠ "M. Živković", Paraćin
21. 07. 1996. klasa: Jugoslav Simić
1 J. S. Bah: Menuet G-dur
2 L. van Betoven: Sonatina G-dur, I stav
3 Diverno: Etida C-dur
4 Burgmuller: Balada
72
ĆURČIĆ MINA
MŠ "S. Mokranjac" Kraljevo
21. 11. 1997. klasa: Biljana Mirjanić
1 L. Šite: Etida f-moll, op. 68, br. 11
2 J. S. Bah: Mali preludijum g-moll
3 V. A. Mocart: Sonata C-dur, K. 545, I - Allegro
4 F. Šopen: Nokturno c-moll, op. posth.
73
ŠPAGNUT IGOR
MŠ "D. Jenko", Beograd
15. 11. 1996. klasa: Vesna Milosavljević
1 Lemoan: Etida G-dur op. 37
2 Bah: Male kompozicije-Menuet G-dur
3 Hajdn: Sonatina G-dur I stav
4 Raičić: Mala svita
74
HRUBENJA MARTINA
MŠ "I. Bajić", Novi Sad
26. 03. 1997. klasa: Edit Miavec
1 J. S. Bah: Mali preludijum br. 2, c-moll-iz 6 malih preludijuma
2 J. Hajdn: Sonata C-dur, HOB. XVI/1, I stav
3 S. Bortkievič: Mama, Princeza na zrnu graška
4 D. Kabalevski: Etida op. 27, br. 3, a-moll
75
HUOHVANAINEN JELICA
MŠ "Mokranjac", Beograd
06. 01. 1997. klasa: Mirjana orđević
1 D. Čimaroza: Sonata g-moll
2 J. Hajdn: Sonata HOB. XVI/37, D-dur, I stav
3 H. Ravina: Etida h-moll
4 E. Grig: Iz zbirke "Lirski komadi" - Valcer e-moll, Leptir

7. 03. 2007.
11.30 - 12.30
76
CARAN KOSTA
MŠ "Mokranjac", Beograd
05. 02. 1996. klasa: Nemanja Omanović
1 J. S. Bah: Dva menueta
2 K. Černi: Etida op. 849, br. 9, G-dur
3 A. Diabeli: Sonatina F udr, I stav
4 A. Hačaturijan: Andantino i Etida iz zbirke "Dečji album"
77
CVETKOVIĆ MILIJANA
MŠ Niš
20. 03. 1998. klasa: Suzana Novaković
1 Hendl: Sarabanda d-moll
2 Czerny: Etida F-dur
3 Dusik: Sonatina op. 20 br. 1, G-dur
4 Mozart: ,Hleb s puterom"
78
DŽINČIĆ ALEKSANDRA
OMŠ "K. Stanković", Trstenik
23. 07. 1996. klasa: Čuljić Anđelka
1 J. S. Bah: "Mali preludijum" F-dur
2 M. Klementi: Sonatina C-dur, I - Spiritoso
3 K. Černi: Etida C-dur, op. 299, Presto
4 L. van Betoven: "Za Elizu"
79
ŠARKOĆEVIĆ SVETLANA
OMŠ "S. Hristić", Mladenovac
19. 08. 1997. Klasa: Tanja Jablanović
1 J. S. Bah: Mali preludijum c-moll
2 F. Kulau: Sonatina op. 59, br. 1, A-dur, I stav
3 K. Černi: Etida op. 849, br. 26, g-moll
4 E. Grig: "Vilenjak"
80
CEROVIĆ TIJANA
MŠ "J. Marinković", Zrenjanin
17. 01. 1996. klasa: Sanja Mišković
1 Bertini: Etida op. 29 br. 7, c-moll, III sveska
2 Handl: Sarabanda iz svite u g-mollu
3 Fr. Kulau: Sonatina op. 59, br. 1, I - Allegro
4 A. Kopšland: "Mačka i miš"
81
ČEGAR NINA
MŠ "K. Manojlović", Zemun
21. 12. 1997. klasa: Dragana Čotra
1 J. S. Bah: Menuet G-dur
2 A. Diabeli: Sonatina op. 151, br. 4, C-dur, I stav
3 Garmer: Etida G-dur
4 P. I. Čajkovski: Mazurka op. 39, br. 10, d-moll
82
ŠTRKALJ SANJA
MŠ "K. Manojlović", Zemun
03. 06. 1996. klasa: Dragana Čotra
1 J. S. Bah: Mali preludijum br. 2, c-moll
2 M. Klementi: Sonatina op. 36, br. 2, G-dur, I stav
3 J. Malat: Etida e-moll
4 F. Šopen: Poloneza op. posth, g-moll

27. 03. 2007.
12.30 - 14.00
83
ANDREJEVIĆ MARIJA
MŠ "J. Slavenski", Beograd
05. 08. 1997. klasa: Svetlana Milosavljević
1 K. Černi: Etida, op. 849, br. 18, Es-dur
2 J. S. Bah: 6 malih preludijuma, br. 6, e-moll
3 F. Kulau: Sonatina op. 59, br. 1, A-dur, I - Allegro
4 V. L. Džilok: Kolibri; Jesenja skica
84
BANJAC MARINA
OMŠ "S. Hristić", Apatin
11. 04. 1996. Klasa: Eva Antalović
1 J. S. Bah: Dvoglasna invencija, br. 13, a-moll
2 V. A. Mocart: Sonata C-dur, K. 330, I stav
3 K. Černi: Etida op. 299, br. 4
4 E. Grig: Poetične slike op. 3, br. 6
85
BAŠIĆ IVAN
OMŠ "Petar Konjović", Beograd
10. 09. 1996. klasa: Ljubinka Kujundžić
1 Čimarosa: Sonata g-moll
2 V. A. Mocart: sonata C-dur, K. 545, I stav
3 Šostakovič: Šaljivi valcer
4 Ravina: Etida A-dur, op. 50, br. 8
86
BEGOVIĆ AN ELA
MŠ "Mokranjac", Beograd
30. 05. 1996. klasa: Ivana Dangubić
1 J. S. Bah: Mali preludijum g-moll
2 M. Klementi: Sonatina op. 36, br. 6, D-dur, I - Allegro con spirito
3 K. Černi: Etida op. 849, br. 26, g-moll
4 D. Kabalevski: Lake varijacije, G-dur
87
BERTOK IZABELA
OMŠ "Petar Konjović", Bečej
07. 08. 1997 klasa: Djijanta Lovaš
1 J. S. Bah: Marš D-dur
2 L. van Betoven: Sonatina F-dur
3 H. Lemoan: Etida op. 37, br. 29
4 I. Berkovič: Varijacije na temu Paganinija
88
BIRO ALEKSANDRA
MŠ "J. Bandur", Pančevo
13. 07. 1997. klasa: Gabriela Dinić
1 J. S. Bah: Mali preludijum br. 12, a-moll
2 A. Diabeli: Sonatina op. 151, br. 4, C-dur, I stav
3 K. Černi: Etida op. 599, G-dur
4 D. Kabalevski: Lake varijacije na temu slovačke narodne pesme, op. 51, br. 3
89
BIRO VIOLA
MŠ Subotica
25. 02. 1997. klasa: Šoti Sobonja Emeke
1 D. Čomaroza: Sonata g-moll
2 M. Clementi: Sonatina C-dur, op. 36, br. 3, I stav
3 K. Černi: Etida g-moll, op. 849, br. 26
4 D. Kabalevski: Varijacije G-dur
90
BJELIĆ MARIJA
OMŠ Grocka
01. 09. 1996. klasa: Marijana Kangrga
1 Lemoan: Etida a-moll, op. 37
2 J. S. Bah: Menuet G-dur
3 M. Klementi: Sonatina C-dur, I stav
4 R. Šuman: Vojnički marš op. 68
91
BOŠKOVIĆ DUNJA
MŠ "Stanković", Beograd
04. 05. 1997. klasa: Natalija Srbljanović
1 J. S. Bah: Mala fantazija d-moll
2 Klementi: Sonatina C-dur, I stav
3 Kabalevski: "Klovnovi"
4 Majkapar: Etida
92
BUNČIĆ IRINA
MŠ "Mokranjac", Beograd
03. 05. 1996. klasa: Jasna Vukasović
1 L. Lukomski: Etida A-dur
2 J. S. Bah: Dvoglasna invencija a-moll
3 J. Hajdn: Sonata (Divertimento) C-dur, I stav
4 F. Šubert: Tri nemačka plesa (D-dur, D-dur, B-dur); Menuet B-dur

27. 03. 2007.
16.00 - 17.00
93
BURSAĆ ANA
MŠ "I. Bajić", Novi Sad
23. 07. 1997. Klasa: Biljana Dabić
1 J. S. Bah: Mali preludium c-moll, BWV 999
2 J. Hajdn: Sonata G-dur, HOB. XVI / G1: I - Allegro
3 K. Černi: Etida op. 849, br. 27, As-dur
4 F. Šopen: Mazurka op. 68, br. 2, a-moll; Valcer op. 34, br. 3, F-dur
94
VARJU ORŠOLJA
MŠ Subotica
08. 03. 1996. klasa: Kristina Mate
1 K. Černi: Etida, op. 849, br. 25, C-dur
2 J. S. Bah: Dvoglasna invencija br. 4, d-moll
3 F. Kulau: Sonatina op. 55, br. 3, C-dur, i stav
4 E. Grig: Nokturno, op. 54, br. 4, C-dur
95
VUKIĆEVIĆ JOVANA
MŠ "Stanković", Beograd
20. 04. 1997. klasa: Armina Stavrić
1 J. S. Bah: Mali preludi C-dur, br. 2
2 Hajdn: Sonatina G-dur, I stav
3 Hačaturijan: Etida
4 Bela Fronte: "San", "Svet se vrti u krug"
96
VUĆIĆ DRAGUTIN
MŠ "I. Bajić", Novi Sad
27. 09. 1996. klasa: Lili Vera
1 D. Čimaroza: Sonata A-dur
2 S. Heler: Etida op. 46, br. 26, c-moll
3 L. van Betoven: Sonata op. 79, G-dur, I - Presto alla Tedesca
4 S. Rahmanjinov: Preludium op. 3, br. 2, cis-moll
97
VUČENOVIĆ MILICA
MŠ "P. Krančević", S. Mitrovica
23. 02. 1996. klasa: Marčelina Stojković
1 Kabalevski: Etida, a-moll
2 Bah: Menuet, G-dur,
3 Klementi: Sonatina, op. 36 No 1, C-dur, I stav alegro
4 Moj: Valcer, Na reci
98
GAVRILOVIĆ BORIS
MŠ" Dr V. Vučković", Beograd
26. 08. 1996. klasa: Marina Jakovljević
1 J. S. Bah: Mali preludijum c-moll
2 J. Hajdn: Sonatina G-dur, I stav
3 Berens: Etida F-dur, op. 61
4 K. Debisi: Mali crnac
99
DAŠIĆ TARA
MŠ Niš
20. 03. 1998. klasa: Vanja Jelić
1 J. S. Bah: Dvoglasna invencija F-dur
2 Hajdn: Sonata B-dur, I stav
3 Burgmuller: Etida a-moll
4 Šopen: Valcer h-moll

27. 03. 2007.
17.00 - 18.00
100
DIMITRIJEVIĆ DRAGOLJUB
MŠ "Dr M. Milojević", Kragujevac
31. 05. 1996. klasa: Tijana Radovanović
1 L. Šite: Etida op. 68, br. 2
2 J. S. Bah: Mali preludijum C-dur
3 M. Klementi: Sonatina op. 36, br 3, C-dur, I stav
4 S. Prokjofijev: Jutro, op. 65; Tarantela, op. 65
101
DINIĆ PETAR
OMŠ Grocka
22. 07. 1997. klasa: Nenad Ančić
1 Bah: Menuet d-moll
2 Gurlit: Etida a-moll
3 Klementi: Sonatina C-dur, I stav
4 Šuman: Vojnički marš
102
DRAGANIĆ NIKOLA
MŠ "Stanković", Beograd
21. 12. 1997. klasa: Natalija Srbljanović
1 J. S. Bah: Mizet
2 Šmit: Sonatina, I stav
3 Divernoa: Etida C-dur
4 V. A. Mocart: Englez
103
DRAŠKOVIĆ TANJA
MŠ "J. Slavenski", Beograd
12. 01. 1996. klasa: Mirna Teofanović
1 D. Čimaroza: Sonata g-moll
2 K. Černi: Etida D-dur op. 849, br. 27
3 J. Hajdn: Sonata D-dur, I stav
4 D. Kabalevski: Komadi za decu op. 27 (Valcer, Sonatina)
104
DUJAKOVIĆ SANJA
MŠ "K. Manojlović", Zemun
16. 11. 1997. klasa: Zorica Radaljac
1 J. S. Bah: Mali preludijum br. 10, g-moll
2 M. Klementi: Sonatina C-dur, op. 36, br. 3, I - Spiritoso
3 K. Černi: Etida op. 849, g-moll
4 P. I. Čajkovski: Ševina pesma
105
GLIGOREVIĆ ANJA
MŠ "J. Marinković", Zrenjanin
05. 01. 1996. klasa: Ana Ponoćko
1 G. F. Handl: Fantazija, a-moll
2 F. Kulau: Sonatina C-dur, I stav, op. 20, br. 1
3 H. Bertini: Etida br. 39, op. 29
4 A. Djubuk: Varijacije na rusku temu a-moll
106
GONCIĆ ALEKSANDRA
MŠ "Mokranjac", Beograd
09. 01. 1997. klasa: Mirjana orđević
1 Ž. F. Ramo: Žiga
2 J. Hajdn: Sonata HOB. XVI/7, D-dur, I stav
3 K. Černi: Etida op. 849, br. 26, g-moll
4 F. Šopen: Poloneza op. posth, g-moll; Valcer op. posth, a-moll

27. 03. 2007.
18.00 - 19.00
107
GRBIĆ NAUM
OMŠ "Vladimir orđević", Beograd
08. 08. 1997. klasa: Trbojević Nataša
1 Černi: Etida op. 849, br. 16, C-dur
2 Bah: Menuet g-moll
3 Kulau: Sonatina op. 55, br. 3, C-dur
4 Kabalevski: Valcer op. 39, br. 23, a-moll
108
EDOVIĆ DUNJA
MŠ "S. Binički", Leskovac
09. 08. 1997. klasa: Jelena Petrović
1 J. Hajdn: Sonatina G-dur, I - Allegro
2 J. S. Bah: Menuet g-moll,
3
P. I Čajkovski: Album za mladež op. 39: Polka br. 14, B-dur; Napuljska plesna pesma, br. 18, Es-
dur; Valcer br. 8, Es-dur
109
URIČIĆ MAŠA
MŠ "V. Lisinski", Beograd
10. 12. 1996. klasa: Nataša urović
1 J. S. Bah: Malai preludijum br. 2, c-moll
2 K. Černi: Etida op. 849 br. 21, B-dur
3 J. Hajdn: Sonata HOB. 16 br. 7, D-dur, I - Allegro moderato
4 V. Milanković: Sonata "Peri bambini", C-dur, I - Allegro, II - Moderato, III - Vivo
110
ŽAKULA MILOŠ
MŠ "M. Vukdragović", Šabac
24. 09. 1997. klasa: Mirjana Vasić
1 J. S. Bah: Menuet G-dur
2 M. Klementi: Sonatina, op. 36, br. 3, C-dur, I - Spiritoso
3 H. Lemoane: Etida, op. 37, br. 27, G-dur
4 V. Džilok: Interlude, Morski pejzaž, Procesija mandarina
111
ZAGRA ANIN ANTONIJE
MŠ "S. Binički", Beograd
27. 01. 1996. klasa: Sanja Hadžiahmetović
1 J. S. Bah: Marš D-dur, Allegro con spirito
2 Klementi: Sonatina F-dur, op. 36, br. 4, Con spirito
3 K. Černi: Etida C-dur, op. 299, br. 4, Presto
4 P. I. Čajkovski: Ševina pesma G-dur, Lentamente
112
ZAKIĆ MILICA
MŠ "K. Manojlović", Zemun
23. 09. 1996. klasa: Irena Oparov-Dobrila
1 J. S. Bah: Mali preludijum d-moll
2 Ravina: Etida a-moll
3 V. A. Mozart: K. 545, C-dur, I stav
4 Berkovič: Varijacije na Paganinijevu temu a-moll
113
ZARINGER NIKOLA
MŠ "Stanković", Beograd
06. 04. 1996 klasa: Vanjuška Martinović
1 J. S. Bah: Mali preludijum F-dur
2 Hajdn: Sonata D-dur
3 Burgmiler: Etida F-dur
4 Tarengi: Ples marionete

27. 03. 2007.
19.00 - 20.00
114
ZDRAVKOVIĆ JANA
MŠ "Ž. Grbić", Valjevo
10. 08. 1997. klasa: Dimitrije Tomić
1 Ž. F. Ramo: Menuet, C-dur, Moderato
2 M. Klementi: Sonatina, op. 36, br. 1, C-dur, I - Allegro
3 J. Diverno: Etida, op. 176, br. 24, C-dur
4 M. Sene-Holst: ,,Pirati"
115
ENBULAJEV PETAR
MŠ "V. Lisinski", Beograd
10. 06. 1996. klasa: Ana Stevanović
1 K. Černi: Etida op. 299, br. 2, C-dur
2 J. S. Bah: Mali preludijum, c-moll
3 M. Klementi: Sonatina op. 36, br. 3, C-dur, I - Spiritoso
4 Z. Vauda: Mala svita, I - Cantabile, II - Con espressione, III - Con brio
116
ILIĆ ANA
OMŠ "J. Marinković", Vršac
14. 05. 1997. klasa: Siniša Radojčić
1 K. Černi: Etida op. 849, br. 10, F-dur
2 J. S. Bah: Mali preludijum C-dur
3 A. Diabeli: Sonatina op. 160, br. 1, F-dur
4 D. Kabalevski: Sonatina a-moll
117
ILIĆ BOGDAN
MŠ "Dr V. Vučković", Beograd
16. 09. 1996. klasa: Dragana Ignjatović
1 J. S. Bah: Dvoglasna invencija g-moll
2 J. Hajdn: Sonata HOB XVI/35, G-Dur, I stav
3 Burgmiler: Etida G-dur
4 F. Šopen: Nokturno op. posth. c-moll
118
ILIĆ IVA
OMŠ "J. Marinković", Vršac
22. 05. 1996. klasa: Siniša Radojčić
1 K. Černi: Etida op. 849, br. 6, C-dur
2 J. S. Bah: Mali preludium c-moll
3 A. Diaboli: Sonata op. 151, br. 4, C-dur, I stav
4 Jakiveur: Poljski miš
119
IRITANO ALEKSANDRA
OMŠ "S. Hristić", Mladenovac
04. 09. 1996. Klasa: Nada Torbica- okić
1 J. S. Bah: Dvoglasna invencija br. 13, a-moll
2 K. Černi: Etida op. 299, br. 14, F-dur
3 V. A. Mocart: Sonata K. 283, G-dur, I stav
4 F. Šopen: Valcer op. 64, br. 1, Des-dur
120
JAKOVLJEVIĆ MARIJA
MŠ "Mokranjac", Beograd
10. 10. 1997. klasa: Radojka Jovičić
1 L. van Betoven: Sonatina G-dur, I i II stav
2 J. S. Bah: Mizet
3 D. Kabalevski: Varijacije na rusku temu, F-dur
4 H. Lemoan: Etida op. 37, br. 10, a-moll

28. 03. 2007.
09.30 - 10.45
121
JANKOVIĆ TIJANA
MŠ "K. Manojlović", Zemun
30. 08. 1996. klasa: Milena Batričević
1 J. S. Bah: Mali preludijum d-moll
2 J. Hajdn: Sonatina pastorale A-dur, I - Andante
3 K. Černi: Etida op. 299, br. 11, C-dur
4 P. I. Čajkovski: "Album za mlade", Ševina pesma
122
JOVANOVIĆ ANA
MŠ "Dr M. Milojević", Kragujevac
09. 01. 1995. klasa: Violeta Vasiljević
1 J. S. Bah: Dvoglasna invencija br. 9, f-moll
2 Šite: Etida A-dur
3 P. I. Čajkovski: Godišnja doba - Maj
4 M. Klamenti: Sonatina br. 1, D-dur
123
JOVANOVIĆ ANDREA
MŠ "P Krančević", S. Mitrovica
15. 07. 1996. klasa: Cecilija Tomkić
1 Kabalevski: Etida, a-moll, Allegro vivace
2 Bah: Mali preludium, br. 3, c-moll
3 Dargomižski: Melanhollični valcer
4 Hajdn: Sonata D-dur, I stav, Allegro moderato
124
JOVANOVIĆ BORISLAV
MŠ "I. Bajić", Novi Sad
12. 10. 1996. Klasa: Biljana Dabić
1 J. S. Bah: Svita a-moll, BWV 996: Sarabande, Bourrée
2 F. Bertini: Etida op. 32, br. 38, c-moll
3 J. Hajdn: Sonata D-dur, HOB. XVI / 4: I - Allegro moderato
4 F. Šopen: Poloneza op. posth, gis-moll
125
JOVANOVIĆ ANJA
MŠ "Stanković", Beograd
19. 01. 1997. klasa: Natalija Srbljanović
1 J. S. Bah: Menuet d-moll
2 Betoven Sonatina G-dur, I stav
3 Šuman: Vojnički marš G-dur
4 Černi: Etida C-dur
126
JOVANOVIĆ NIKITA
MŠ "Stanković", Beograd
25. 08. 1996. klasa: Sonja Perić
1 J. S. Bah: Menuet d-moll
2 L. van Betoven: Sonatina F-dur (I stav)
3 Lešhorn: Etida d-moll
4 Kabalevski: Klovnovi, Tokatina a-moll
127
JOVANOV OGNJEN
OMŠ "Petar Konjović", Bečej
06. 07. 1996. klasa: Aleksandar Gligić
1 J. S. Bah: Mali preludijum F-dur
2 M. Klementi: Sonatina op. 36, br. 4, C-- dur, I stav
3 H. Lemoan: Etida op. 37, br 10, a-moll
4 V. Dzilok: Tihi sneg, Zemlja faraona
128
JOVIČIĆ JOVANA
OMŠ "Petar Konjović", Beograd
10. 09. 1996. klasa: Ljubinka Kujundžić
1 Čimarosa: Sonata G-dur
2 V. A. Mocart: Sonata C-dur, K. 545, I stav
3 F. Šopen: Nokturno c-moll
4 Ravina: Etida h-moll, op. 50, br. 22
129
JOSIĆ MILICA
MŠ "M. Vukdragović", Šabac
07. 02. 1997. klasa: Helena Davidović
1 J. S. Bah: Menuet G-dur
2 J. Hajdn: Sonatina G-dur, I - Allegro
3 H. Lemoan: Etida, op. 37, br. 22, e-moll
4 D. Šostakovič: Šaljivi valcer