REPUBLIČKO TAKMIČENJE
UČENIKA MUZIČKIH I BALETSKIH ŠKOLA SRBIJE
MART-APRIL 2008. godine

SADRŽAJ

REZULTATI

ŽIRI

KONTAKT

REZULTATI :

                 

2008

Manojlović
Zemun

Slavenski
Novi Sad

Slavenski
Beograd

Konjović
Beograd

Lisinski
Beograd

FMU
Beograd

Đorđević
Beograd

Milojević
Kragujevac

Vučković
Beograd

Mokranjac
Beograd

M

A

R

T

30 N Hor

 

 


 


 


 

 

 

 


 


 

 


 

31 P   Tambura
Mandolina
Gitara
PK

I
Violina
PK-A
PK-B

I
           
A

P

R

I

L

1 U     Gitara
I
Violina
I
           
2 S     Gitara
II
Violina
II
Duo sa
klavirom
         
3 Č     Gitara
III

IV
Violina
II
Kombinovani
duo
         
4 P       Violina
III-A
           
5 S Klavirski duo
I

II
    Violina
III-B
           
6 N Klavirski duo
III
IV
        Udaraljke Violončelo
PK
I

II
III

 
Harmonika
PK

I
   
7 P             Violončel
IV
V
Harmonika
I
II
   
8 U             Kontrabas
 
Harmonika
II

III
Violina
IV
 
9 S             Viola
I
II
III
Harmonika
III
Violina
IV
Harfa
Renesansna
harfa
10 Č             Viola
IV
Harmonika
IV
Violina
V